Rien Goes Consultancy | Lezen vanuit de denkwereld van de klant
1991
post-template-default,single,single-post,postid-1991,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Blog

Lezen vanuit de denkwereld van de klant

Bij de aanpassingen van de BGfo rond 2013 kwam de klant meer en meer centraal te staan. Dat kwam tot uiting in de verplichtingen die uit artikel 32 BGfo voortkwamen. Bijvoorbeeld het als financiële dienstverlener uitsluitend nog producten aanbieden die op een evenwichtige wijze rekening houden met de belangen van de consument, cliënt en, indien van toepassing, begunstigde. Hierbij werd nog aangetekend dat de producten regelmatig gecontroleerd moeten worden of deze nog steeds aan het klantbelang voldoen met als eis om de producten die afbreuk doen aan de belangen van de consument te staken of aan te passen.

Verder lezen