Rien Goes Consultancy | Dienstverlening
1095
page-template-default,page,page-id-1095,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,
title

Dienstverlening

Organisatieadvies

Het opzetten van een (volmacht)organisatie met verschillende disciplines die van elkaar afhankelijk zijn is geen sinecure. Afhankelijk van de omvang en taakgebieden moeten al deze processen op elkaar worden afgestemd. Met de jarenlange ervaring in de branche kan Rien Goes Consultancy u helpen de juiste keuzes te maken.

Coaching en Opleiding

Het opzetten van een organisatie is slechts een onderdeel van het totaal. De juiste mensen op de juiste plaats zorgen er voor dat een onderneming succesvol kan opereren. Coaching en opleiding van de medewerkers is daarbij van groot belang. Rien Goes Consultancy kan specifiek op uw organisatie toegespitste workshops organiseren op de werkplek. Workshops die uw medewerkers op de hoogte brengen van actuele onderwerpen, het op een juiste en efficiënte wijze gebruiken van diverse tools en het op de juiste wijze lezen en vooral interpreteren van cijfers.

Verbeteren van de AO/IC doelstellingen

Het is belangrijk dat de organisatie de juiste interne controles uitvoert zodat zij in control is waardoor de organisatie zo min mogelijk risico’s loopt. Rien Goes Consultancy is in staat om organisaties hierbij de helpende hand te bieden. Een belangrijk onderdeel hierbij is de beoordeling van de datakwaliteit.

Compliance

Volgens artikel 32 BGFO dient elke financiële onderneming als bedoeld in de artikel 4:14 of 4:15 van de wet, die financiële producten aanbiedt of samenstelt te beschikken over adequate procedures en maatregelen, die waarborgen dat bij de ontwikkeling van het financieel product op een evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de consument, cliënt en, indien van toepassing begunstigde. Kort gezegd het “Klantbelang”. Door de ruime ervaring op het gebied van het Product Approval en Review Proces wordt ondersteuning geboden bij het beoordelen van nieuwe en bestaande producten.

 

Tools

Binnen een organisatie worden allerlei tools gebruikt, zoals analyse tools en rapportage tools. Rien Goes heeft als bestuurslid van de NVGA een bijdrage geleverd aan het mede ontwikkelen van diverse tools. Als geen ander weet hij hoe deze toe te passen in een organisatie.