Rien Goes Consultancy | NVGA
39
archive,category,category-nvga,category-39,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

NVGA

Veel partijen zijn op de goede weg

Financiële instellingen moeten sinds 1 januari 2013 op basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft een zogeheten PARP-proces hebben. GA-magazine peilde bij enkele verzekeraars en volmachtbedrijven hoe ver ze zijn met de naleving van dat besluit. Ook gingen we op bezoek bij voormalig NVGA-bestuurslid…

Een middagje in de maand was wat optimistisch

Hoewel aanvankelijk gesuggereerd was dat het NVGA- bestuurslidmaatschap Rien Goes (61) een middagje in de maand zou kosten, bleek de praktijk weerbarstiger. Er deden zich periodes voor dat hij twee á drie dagen per week voor de vereniging aan de slag was. Spijt heeft hij…

Ledenactiviteiten NVGA

In januari stonden de lunchbijeenkomsten in het teken van het NVGA-waardegerelateerde beloningsmodel. In juni stond wederom het onderwerp ‘beloning’ centraal tijdens de zeven regionale lunchbijeenkomsten die het NVGA-bestuur voor haar leden organiseerde. De belangrijkste actualiteit was het op dat moment zojuist verschenen eindrapport over invoering…

Passendheid is hét uitgangspunt

Het gerenommeerde en onafhankelijke adviesbureau KPMG onderzocht – in opdracht van de NVGA – de mogelijkheden en de impact van de invoering van een verrichtingentarief voor volmachtbedrijven, met een vergoeding per activiteit. Hoewel de onderzoekers concludeerden dat een dergelijk model mogelijk is, stellen zij eveneens…

Ledenbijeenkomsten NVGA

Op 27 juni, 3 juli en 4 juli 2014 vonden er op drie plaatsen in het land, ook bij NVGA-leden op kantoor, ledenlunches plaats. Het centrale thema was het NVGA-onderzoek distributievormen. In kleinere groepen werden hierover interessante discussies gevoerd die zeer waardevol zijn voor het bestuur….