Rien Goes Consultancy | Artikelen
46
page-template,page-template-blog-small-image,page-template-blog-small-image-php,page,page-id-46,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,
title

Artikelen

Lezen vanuit de denkwereld van de klant

Bij de aanpassingen van de BGfo rond 2013 kwam de klant meer en meer centraal te staan. Dat kwam tot uiting in de verplichtingen die uit artikel 32 BGfo voortkwamen. Bijvoorbeeld het als financiële dienstverlener uitsluitend nog producten aanbieden die op een evenwichtige wijze rekening…

Veel partijen zijn op de goede weg

Financiële instellingen moeten sinds 1 januari 2013 op basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft een zogeheten PARP-proces hebben. GA-magazine peilde bij enkele verzekeraars en volmachtbedrijven hoe ver ze zijn met de naleving van dat besluit. Ook gingen we op bezoek bij voormalig NVGA-bestuurslid…

Een middagje in de maand was wat optimistisch

Hoewel aanvankelijk gesuggereerd was dat het NVGA- bestuurslidmaatschap Rien Goes (61) een middagje in de maand zou kosten, bleek de praktijk weerbarstiger. Er deden zich periodes voor dat hij twee á drie dagen per week voor de vereniging aan de slag was. Spijt heeft hij…

Adviseur moet zich in examens herkennen

De nieuwe Wft- en PE-examens lijken voor verbetering vatbaar, vinden Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD. Toch raden de gezamenlijke intermediairorganisaties financieel adviseurs aan de examens niet uit te stellen.   Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD openden on- langs een ervaringsloket (www.wftexamenloket.nl). Ze roepen…

Vakbekwaamheid

Er is veel ophef en onduidelijkheid over het opleidingsbouwwerk in de verzekeringsbranche. Er ligt een voorstel van het ministerie om volmacht uit het Bgfo te halen, waardoor de diplomaplicht vervalt. En blijft het PE-stelsel met de examens bestaan of komt er toch nog het door…

Ledenactiviteiten NVGA

In januari stonden de lunchbijeenkomsten in het teken van het NVGA-waardegerelateerde beloningsmodel. In juni stond wederom het onderwerp ‘beloning’ centraal tijdens de zeven regionale lunchbijeenkomsten die het NVGA-bestuur voor haar leden organiseerde. De belangrijkste actualiteit was het op dat moment zojuist verschenen eindrapport over invoering…

Passendheid is hét uitgangspunt

Het gerenommeerde en onafhankelijke adviesbureau KPMG onderzocht – in opdracht van de NVGA – de mogelijkheden en de impact van de invoering van een verrichtingentarief voor volmachtbedrijven, met een vergoeding per activiteit. Hoewel de onderzoekers concludeerden dat een dergelijk model mogelijk is, stellen zij eveneens…

Nieuwe auditstructuur zet gevolmachtigden aan het stuur

De non-concurrentiële audit, de maatschappij-audits, de AO/IC-controle en de financiële controle van de accountant. Een overvloed aan controles en erg efficiënt is het allemaal niet, maar dat is verleden tijd als het aan de werkgroep Audits van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars ligt….

Ledenbijeenkomsten NVGA

Op 27 juni, 3 juli en 4 juli 2014 vonden er op drie plaatsen in het land, ook bij NVGA-leden op kantoor, ledenlunches plaats. Het centrale thema was het NVGA-onderzoek distributievormen. In kleinere groepen werden hierover interessante discussies gevoerd die zeer waardevol zijn voor het bestuur….