Rien Goes Consultancy | 2015 januari
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

januari 2015

Adviseur moet zich in examens herkennen

De nieuwe Wft- en PE-examens lijken voor verbetering vatbaar, vinden Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD. Toch raden de gezamenlijke intermediairorganisaties financieel adviseurs aan de examens niet uit te stellen.   Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD openden on- langs een ervaringsloket (www.wftexamenloket.nl). Ze roepen…

Vakbekwaamheid

Er is veel ophef en onduidelijkheid over het opleidingsbouwwerk in de verzekeringsbranche. Er ligt een voorstel van het ministerie om volmacht uit het Bgfo te halen, waardoor de diplomaplicht vervalt. En blijft het PE-stelsel met de examens bestaan of komt er toch nog het door…

Ledenactiviteiten NVGA

In januari stonden de lunchbijeenkomsten in het teken van het NVGA-waardegerelateerde beloningsmodel. In juni stond wederom het onderwerp ‘beloning’ centraal tijdens de zeven regionale lunchbijeenkomsten die het NVGA-bestuur voor haar leden organiseerde. De belangrijkste actualiteit was het op dat moment zojuist verschenen eindrapport over invoering…

Passendheid is hét uitgangspunt

Het gerenommeerde en onafhankelijke adviesbureau KPMG onderzocht – in opdracht van de NVGA – de mogelijkheden en de impact van de invoering van een verrichtingentarief voor volmachtbedrijven, met een vergoeding per activiteit. Hoewel de onderzoekers concludeerden dat een dergelijk model mogelijk is, stellen zij eveneens…

Nieuwe auditstructuur zet gevolmachtigden aan het stuur

De non-concurrentiële audit, de maatschappij-audits, de AO/IC-controle en de financiële controle van de accountant. Een overvloed aan controles en erg efficiënt is het allemaal niet, maar dat is verleden tijd als het aan de werkgroep Audits van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars ligt….

Ledenbijeenkomsten NVGA

Op 27 juni, 3 juli en 4 juli 2014 vonden er op drie plaatsen in het land, ook bij NVGA-leden op kantoor, ledenlunches plaats. Het centrale thema was het NVGA-onderzoek distributievormen. In kleinere groepen werden hierover interessante discussies gevoerd die zeer waardevol zijn voor het bestuur….